Tjänster

Functional Movement Screening (FMS)

En rörelseanalys som syftar till att identifiera dina svagheter och funktionsnedsättningar som utan åtgärder kan leda till idrottsskador.

 

Korrektiv träning

Utifrån analysen korrigera vi dina svagheter via ett individuellt träningsprogram för att på så sätt minska skaderisken och optimera prestationsutvecklingen.

 

Löpanalys

Din löpteknik analyseras och därefter ger vi dig råd om skoval, anpassad rörlighet och styrketräning för att minska skaderisken och optimera prestationsutvecklingen.

 

Utprovning och anpassning av idrottsskydd/hjälpmedel

Vid måttanpassar ditt skydd efter dina behov och har tillgång till skydd för de flesta leder.

 

Förläsning 

Vi erbjuder professionella föreläsningar inom idrott och hälsa anpassade efter önskemål.