Många idrottsklubbar och andra intressegrupper efterlyser information om hur de ska ta hand om akuta skador och var de ska hänvisa sina medlemmar när skador uppstår inom verksamheten. Vi erbjuder internutbildning av ledare både teoretisk och praktiskt för att de ska få lära sig hur man bäst går tillväga vid omhändertagande av skador som uppstått akut eller vid överbelastning.

Akut omhändertagande/överbelastningsskador

Vi erbjuder flertalet föreläsningar inom akut omhändertagande vilket ger idrottsklubbar, företag och andra intressegrupper information om olika typer av skador och hur man behandlar dem på bästa sätt. De vanligaste skadorna kan drabba t.ex axelleden, knä, fot och rygg men vi anpassar gärna föreläsningen efter de önskemål som finns.

 

 

 

 

 

Om Föreläsaren Per Jonsson

  • Leg.sjukgymnast 1992
  • Specialist inom idrottsmedicin 2000
  • OMT steg 1 2001
  • Med. Dr inom Idrottsmedicin 2009
  • FMS certifierad / Produktspecialist inom DonJoy 2012
  • Axellina 2015
  • Sjukgymnastexpert Fråga Doktorn 2017

Vad kostar det?

Beroende på innehåll och omfattning kan priset variera. Kontakta oss gärna för ett kostnadsförslag.