Varför FMS?

Människans fysiska aktiviteter minskar i dagens samhälle och vi blir mer och mer stillasittande. Denna livsstil blir en begränsning för oss både i vardagen och i yrkeslivet beroende på att vi får svagheter i vår kropps rörelsemönster. För att kompensera dessa svagheter börjar kroppen istället belasta leder/muskler/senor i dess ytterlägen, vilket ofta resulterar till smärta och värk. För många blir där då lösningen att vila eller ta smärtstillande mediciner för att härda ut. Tyvärr leder denna lösning till att vi blir ännu svagare, ännu mindre rörlig och vi hamnar i en ond cirkel. Om vi i det läget börjar fysik träning som ex löpning, styrketräning så riskerar vi dessutom att drabbas av en överbelastning eller akut skada.

Vad är FMS?

FMS är en rörelseanalys bestående av sju olika funktionella tester för att undersöka styrkor och svagheter gällande vår balans, funktionell rörlighet, koordination, styrka och bålstabilitet. Genom dessa tester får vi en tydlig bild av vilka brister som finns och vad vi bör fokusera träningen på för att bli starkare och på sikt smärtfri. Tillsammans går vi igenom resultatet av dessa tester och det utmynnar till slut i ett träningsprogram med individanpassade övningar.

Är FMS något för mig?

Vi rekommenderar FMS till alla som vill förbättra sin fysiska kapacitet oavsett om det gäller skidåkning/löpning eller ett allmänt välbefinnande. FMS lämpar sig för alla oavsett ålder och kön. Om man har en skada som ger smärta vid belastning ska man dock vara rehabiliterad från denna innan man kan genomföra en FMS Analys.

När kan jag förvänta mig att se resultat?

Vanligtvis tar det upp till 6-8 veckor för att få resultat av genomfört träningsprogram.

Vad kostar FMS?

Priset för detta är 1500 kr. I det priset ingår alla tester samt individanpassat träningsprogram och en uppföljning efter ca åtta veckor.